tilbake

SMB Norge Bærekraft konferanse

SMB Norges bærekraftskonferanse vil levere konkret kunnskap og verktøy for små og mellomstore bedrifter som ønsker å lykkes med grønn omstilling.

Tidspunkt
27.04.23 kl 09:00 - 27.04.23 kl 16:00
Påmeldingsfrist
21.04.23
Sted
NIO House
Karl Johans gt. 33, OSLO
Pris
Medlem (deltaker):
0,-
Ikke medlem (deltaker):
0,-

Om arrangementet

Bærekraftig omstilling byr på mange muligheter. Samtidig kan bærekraftig oppleves som et svevende begrep. Denne konferansen vil derfor levere konkret kunnskap og verktøy for SMBer.


På SMB Norges bærekraftkonferanse vil det bli foredrag om mulighetene bærekraftig omstilling byr på, reguleringene som kommer og hvordan man kan møte de, samt innlegg fra en håndfull små bedrifter som deler hvordan de arbeider med bærekraft. Deltakerne vil også få delta på workshops hvor de vil få muligheten til å komme i gang med bærekraftsarbeidet. 


Konferansen er en startpakke for bærekraftig omstilling i SMBer!


Tentativt program:


Tidspunkt 

Hva

Foredragsholder

09.00

Registrering/kaffe

 

10.00-10.15

Velkommen

Jørund H. Rytman

Administrerende direktør i SMB Norge

10.15-10.30

Fremtidens næringsliv og mulighetene i det bærekraftige skiftet 

TBA

 

 

10.30-10.45

Taksonomi/åpenhetslov - hvilke krav vil stilles til SMBer

Line Asker

fagleder bærekraft DNB

 

10.45-11.00

Pause

 

11.00-11.15

Miljøsertifisering som et konkret verktøy for bærekraftarbeid

Ann-Kristin YtreBerg, administrerende direktør Miljøfyrtårn

 

11.15-11.45

 

Hva er bærekraft i en liten bedrift – små bærekrafteventyr

 

8 min pitch fra tre bedrifter og kort samtale

Anders Kristiansen,

daglig leder Trefadder


 

 

TBA

 

 

TBA

11.45-12.00

Hvordan arbeider store bedrifter ned i sin leverandørkjede

TBA

12.00-13.00

Lunch

 

13.00-15.00

Workshop:
Strategi, verdiskaping og bærekraft: Sterkere sammen

Lars Huemer

Handelshøgskolen BI

 

 

Workshop:
Miljøsertifisering steg for steg

Stiftelsen Miljøfyrtårn

 

Workshop: En gratis startpakke til en bærekrafig omstilling

Christine L. Larsen og Maria Handal

15.00-15.15

Pause

 

15.15-16.00

Oppsummering: Veien fremover, hva trenger SMB?  

TBA

 


Små bærekraft eventyr 

Bærekraft kan ofte fremstå som et svevende og lite konkret begrep. Hva er egentlig bærekraft i en liten bedrift? Bli inspirert av en håndfull små og mellomstore bedrifter fra forskjellige bransjer som har konkretisert bærekraft i sin bedrift. 


Taksonomi og åpenhetslov - hva betyr kravene som kommer for små og mellomstore bedrifter? v/Line Asker DNB 

Det kommer stadig nye krav fra EU, men også nasjonalt. Hvordan vil disse kravene påvirke små og mellomstore bedrifter? Line Asker, fagleder bærekraft i DNB, vil forklare hvilke krav som kommer og hvordan man bør forholde seg til dem. 


Miljøsertifisering som et konkret verktøy for bærekraftarbeid v/Ann-Kristin Ytreberg Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifisering. Hvordan hjelper Miljøfyrtårn små og mellomstore bedrifter i den grønne omstilling, og hva er mulighetene ved å bli miljøsertifisert? Ann Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Miljøfyrtårn vil forklare hvordan miljø- og klimaledelse er en konkret måte å sikre konkurransekraft fremover.


Trefadder Trefadder AS lanserte Norges første kommersielle klimaskog i 2019 

som fjerner og lagrer store mengder CO2 fra atmosfæren. Karbonfangsten blir pakkert til norske klimakvoter som bedrifter kan kjøpe for å kompensere sine restutslipp som ikke lar seg redusere i dag av teknologiske og økonomiske årsaker. Trefadder AS har blitt Norges største aktør innenfor biologisk karbonfangst og har nå hundrevis av bedrifter på kundelisten som får hjelp til klimaregnskap og/eller klimakompensering. Grùnder og daglig leder Anders Kristiansen som er utdannet i naturbruk og akvakultur kaller dette for «Verdens beste kinderegg»:

 

1.I samarbeid med lokale bønder bygger vi klimaskoger som skaper lokale arbeidsplasser. 

2.Klimaskogene vil over tid fjerne og lagre millioner av tonn CO2 fra atmosfæren. 

3.Bedriftene som kjøper klimakvoter finansierer treplantingen og kompenserer for sine restutslipp. Workshops


Miljøsertifisering steg for steg

Miljøfyrtårn-sertifisering er et konkret verktøy for å iverksette bærekraftstiltak i din bedrift. Dette arbeidet vil både forbedre dine miljøprestasjoner og styrke konkurransekraften. Denne workshopen vil fortelle deg mer om veien mot miljøsertifisering, steg for steg. Workshopen vil også inkludere eksempler fra hvordan andre små og mellomstore bedrifter har lykkes med både grønn omstilling og god bunnlinje.


Strategi, verdiskaping og bærekraft: Sterkere sammen v/Lars Huemer BI

For å sikre et helhetlig arbeid med bærekraft er det viktig å forankre bærekraft i bedriftens strategi, men hvordan kommer man i gang med dette arbeidet? BI har i samarbeid med SMB Norge, Næringshagene i Norge, Cermasys og Bergen Næringsråd utviklet kurset ‘Bærekraft i daglig drift’ for små og mellomstore bedrifter. I denne workshopen vil deltakerne få en smakebit på dette kurset og starte på 6-steg for for utvikling og implementering av en bærekraftstrategi.Kom i gang: En gratis startpakke til en bærekraftig omstilling v/Christine L. Larsen Amesto Footprint 

Vi byr på en smakebit av Amesto Footprint sine skreddersydde løsninger for å akselerere bærekraftig omstilling hos norske SMB´er på en lønnsom, forståelig og håndgripelig måte.

I workshopen vil vi jobbe med en praktisk og effektiv måte for å komme i gang med bærekraftsarbeidet, og hvordan sikre at dette blir en del av virksomhetens hverdag fremover.

Foredragsholdere: 


Anders Kristiansen

Anders er gründer og daglig leder i Trefadder. Anders Kristiansen er en friskus som er oppvokst i Haugesund med solid utdannelse og arbeidserfaring fra natur og akvakultur. Bærekraft har alltid vært i hans DNA og allerede som 15 åring var blant Norges aller første kamskjelldyrkere – kortreist og bærekraftig karrierevalg allerede da. Han har også en Bachelorgrad i markedsføring som kom til nytte da han etter studiene var med å grunnla selskapet Dealmaker AS som i dag drifter kundelojalitetsprogrammer for 1,5 millioner bankkunder i Norge. Av fritidsinteresser er han ivrig på dykking, fisking, kajakkturer og kan vel kanskje sies å være et kjent fjes i fjellene på Haugalandet.
Line Asker

Line er fagleder for bærekraft i DNB. Hun kom til DNB fra stillingen som direktør i The Governance Group, og har tidligere vært fagdirektør for bærekraftig finans i Finans Norge og rådgiver i Finansdepartementet. Line har de siste årene fulgt regelverksutviklingen innen bærekraft tett.
Ann-Kristin Ytreberg:

Ann-Kristin Ytreberg er administrerende direktør i Miljøfyrtårn, en stilling hun har hatt de siste 7 årene. Før dette har hun hatt flere lederstillinger i norsk næringsliv, blant annet i Ramirent, Innovasjon Norge og Tomra. Hun har en Master i ledelse og har i tillegg gjennomført et Executive Management program i grønn vekst.  Hun brenner for at bærekraft i SMBer skal bety at man tar tak i det som er relevant og vesentlig på en konkret måte, og at det faktisk skal være lønnsomt å være en del av den grønne omstillingen.
Lars Huemer, BI

Lars Huemer er professor i strategi og assisterende dekan ved BIs masterprogram i energi. Lars’ forskningsfokus er på samarbeidsstrategi, verdiskaping i nettverk og tillitsbasert ledelse. Lars har jobbet ved Fudan School of Management i Shanghai, ISM University of Management and Economics i Vilnius, Foreign Trade University i Hanoi og Tsinghua University i Beijing. Han har samarbeidet mye med bedriftskunder og MBA-studenter om strategi- og forretningsmodellutvikling for private og offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner. Før han startet sin akademiske karriere jobbet Lars i gruveindustrien i Canada og Spania.


Maria Handal

Maria Handal er direktør for regioner i UN Global Compact Norge. Hun leder den regionale satsningen til organisasjonen, som blant annet har resultert i etableringen av tre regionkontor i Bergen, Kristiansund og Tromsø. I løpet av 2023 vil også Lister, Arendal, Kristiansand, Kongsberg og Grenland legges til listen. Den ambisiøse satsningen sikrer tilgjengelige og kompetente bærekraftressurser nær bedriftene. Maria har bred erfaring med hvordan små- og mellomstore bedrifter arbeider best med bærekraft.


Christine L. Larsen, managing director Amesto Footprint


Christines kjernekompetanse er innen ledelse, bærekraftige forretningsmodeller, organisasjonsutvikling, innovasjon og økonomistyring.


Christine brenner for et bærekraftig næringsliv. Hun har de siste fem årene deltatt i flere nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekter, med fokus på krysningspunktet bærekraft, økonomi og finans. Hun er utdannet revisor med master innen ledelse, bærekraft og finans. Etter 4 år som revisor hos PWC, ledet hun gjennom 14 år i Gjensidige ulike avdelinger og divisjoner med operativt resultatansvar. For mange er hun mest kjent fra tiden som administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Regnskap Norge, hvor hun blant annet etablerte den sirkulære regnskapsklyngen og var initiativtaker til utviklingen av den nordiske standarden for bærekraftsrapportering NSRS. 


Christine har gjennom alle sine år som leder hatt fokus på å utvikle menneskene i organisasjonene, og har jobbet mye med lederutvikling. Hun har god erfaring i å lede strategiprosesser og bidra til gjennomføringskraft. Som foredragsholder hos Athenas deler hun sin innsikt med stort engasjement, og hun er gjesteforeleser ved BI, UNMB og Høgskolen Innlandet.